Ние им помагаме на деловните луѓе подобро да го организираат и мотивираат својот тим за да можат да растат и напредуваат и да станат слободни.

Иновативни решенија за претприемачи и лидери.

Обука, тренинг, консалтинг и практична помош за претприемачи и лидери во областите: разработување на иновативни идеи, цели и “сини океани”, разработка на правила на фирмата и комуникации, стратегиско и тактичко планирање, безбедност и напади од медиуми; Ги ослободуваме претпиемачите, лидерите и директорите од нивните секојдневни активности.

Сакате да дознаете повеќе?Кликнете тука!

Корисни решенија за Човечки Ресурси.

Обука, тренинг, консалтинг и практична помош за Човечки ресурси во областите: одбирање, тестирање и атестирање, разработување на внатрешна академија за обука, мотивација и самомотивација, ефективен тим билдинг, спречување и разрешување на конфликти.

Сакате да дознаете повеќе? Кликнете тука!

Стратегиски решенија за маркетинг и продажби.

Обука, тренинг, консалтинг и практична помош за луѓе од маркетинг и продажба во областите: истражување на пазарот, позиционирање, наоѓање на “сини океани”, разработување на маркетинг и рекламни стратегии, маркетинг и реклама преку интернет и социјалните мрежи и медиуми, менаџмент за продажба и продажби (B2B, телефонски продажби и B2C).

Сакате да дознаете повеќе? Кликнете тука!

Практични решенија за финансии и инвестиции.

Обука, тренинг, консалтинг и практична помош во областите: земање, планирање на финансии и парични текови, справување со долгови, наоѓање на инвеститори, определување на вредноста на компанијата, спојувања и превземања, правни и сметководствени услуги за фирми кои сакаат да работат во странство.

Сакате да дознаете повеќе? Кликнете тука!

Ефективни решенија за производство и понудени услуги.

Обука, тренинг, консалтинг и практична помош за производителите во областите: реинженеринг на производствениот процес, иновации во производствениот процес, управување со време, имплементирање на ЕРП системот, распределување на производствените трошоци, определување на производствената маржа.

Сакате да дознаете повеќе? Кликнете тука!

Сертифицирани решенија за осигурување на квалитет.

Обука, тренинг, консалтинг и практична помош за осигурување на квалитет во областите: создавање и воведување на стандарди за работа и опслужување на клиенти, разработка на програми за проверка на квалитетот, сертифицирање и разработување на модели за франшиза, проекти “скриен клиент”, оценка на производството, имплементација на ISO и ITIL.

Сакате да дознаете повеќе? Кликнете тука!

Решенија за ПР и привлекување на нови клиенти.

Обука, тренинг, консалтинг и практична помош во областите: врски со јавноста, идентификување и наоѓање на нови клиенти, “ладни повици”, социјални медиуми, презентерски вештини, создавање на фан клуб од клиенти.

Сакате да дознаете повеќе? Кликнете тука!

 

Презентација на основачот
Марк де Турк

logo
Hubbard Management System© сертифицирани консултанти
Intl Headquarters : Veilinglaan 46
Meise (Brussels) Belgium
тел: +32 468 12 78 72 
имейл: founder @freeboss.eu

Претстојни Настани

Calendar

« јули 2024 » loading...
П В С Ч П С Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4