Никогаш повторно не правете погрешна одлука при вработување. 

Научете како да вработувате и да ги менаџирате вработените до успех.

 

 

 

 Дали вие:

 

Тогаш ова е за вас.

Ви предлагаме: 

Резултат

Генерален менаџер и/или оддел за човечки ресурси кој е повеќе сигурен околу вработувањето.
Подобар тим за изведување.

Програма

Тренингот за вработување и оценка на перформансите се прави во отворена или корпоративна форма.

Главни теми кои се опфатени:

Целосниот Перформиа© тренинг систем за менаџери и човечки ресурси се прави или во Шведска или on-line.

Главни теми кои се опфатени:

 

Времетраење

Отворениот тренинг одзема 1 ден од 10 до 18 часот.

Времетраењето на целосниот Перформиа тренинг и систем за евалуација варира од 5 до 14 дена, зависно од модулите кои менаџерот сака да ги преземе.

 

Место

Отворениот тренинг се прави во нашите деловни простории.

Обучувачката сесија се прави во деловните простории на компанијата.

Целосниот тренинг за системот се правиon-line или во Шведска.

Тестот се пополнува во канцелариите на нашата компанија, евалуацијата може да биде направена или on-line или лице во лице.

 

Изјави

„Ви благодарам за семинарот! Ќе биде многу корисно во правењето на мојот тим. И ако ми требаат нови луѓе како да напрам точно вреднување додека вработувам.Ми дадовте голема мотивација!“ – Генерален менаџер во интернационална трговска компанија

„Извонредна презентација! Многу корисни информации со практична примена без разлика во каков бизнис или компанија сте. Одлични техники беа презентирани кои со сигурност ќе ја оптимизираат и подобрат мојата работа.“ – Менаџер за бизнис развој во главен трговски центар во Бугарија

Контактирајте не

    Your name(required)

    Your Email(required)

    Your message