Millionaire-Investor-Tips-Grow-Your-Property-Portfolio

Определување на вредноста и договарање на интернационални финансиски инвеститори за иновативни проекти.

 

Дали вие:

 

Тогаш ова е за вас.

Индивидуална помош за определување на вредноста на вашиот проект или организација и неговите cash-flow, исто така, како и помош при наоѓањеи договарање на инвеститори.

Резултат

Претприемач кој знае како да најде инвеститори и кој добива помош наоѓајќи ги.

 

Програма

Помошта се прави на брокерска база „нема лек-нема пари“.

 

Време

Времето за да се најдат инвеститори ќе зависи од различни фактори и ќе се договара однапред.

 

Место

Калкулацијата на вредноста на проектот и/или компанијата ќе биде направена во деловните простории на партнерот/клиентот.

 

 

Изјави

 

Поради доверливата природа на нашата работа во иновација и финансирање, за жал нема да бидеме во можност да објавиме изјави на оваа страна.

 

Контактирајте не

    Your name(required)

    Your Email(required)

    Your message