Businessman-wearing-wings-running-in-field_pop_14025Тренинг, обуки и советување за ослободување на основачи и лидери со цел да бидам способни за играње поголеми игри.

 

Дали вие:

 

Тогаш ова е за вас.

Отворен тренинг следен со индивидуална консултација да се ослободите себеси од вашата организација и да бидете способни вие да ја контролирате вашата организација од далечина.

Резултат

Претприемач или лидер кој е навистина ослободен од неговата организација и кој може да прави мониторинг од далеку.

 

Програма

Тренингот се прави во отворена форма или корпоративна форма.

Теми кои се покриени: