635888595453003476-973735106_original

Тренинг, обука и советување на политички лидери за
ПР, цели, дипломатија и организација.

 

Дали вие:

Тогаш ова е за вас.

Тренинг и индивидуален консалтинг само за политички играчи во различни аспекти на политиката?

 

Резултат

Политички играч посилен во неговите/нејзините чевли да се соочат со јавноста.

 

Програма

Тренингот и индивидуалниот консалтинг се прави на база на проект.

 

Време

Времето зависи од различни фактори и ќе се договара однапред.

 

Место

Тренингот и консултанцијата најчесто се прават во деловните простории на партнерот/клиентот.

 

Изјави

Поради дискретната природа на овој консалтинг на политичките лидери, ние не можеме да објавиме изјави тука. Меѓутоа, доколку сакате да погледнете некои референци од повеќе од 50 политички лидери кои сме ги тренирале, ве молиме да не контактирате. Ќе ни биде драго да комуницираме за ова лично.

Контактирајте не

    Your name(required)

    Your Email(required)

    Your message