redblue

Тренинг, обучување и советување за „Стратегија на син океан“ наоѓање на нови пазари надвор од конкурентниот пазар.

 

 

Дали вие:

Тогаш ова е за вас:

Отворена или корпоративна тренинг сесија следена од индивидуална обучувачка сесија со која ние ќе ви помогнеме да најдете нов пазар или „син океан“ надвор од црвениот, крвав океан на конкуренцијата.

 

Резултат

Тренингот плус обучувачката сесија им гарантираат на претприемачите дека ќе им овозможат да размислуваат “надвор од кутијата” и дека ќе пронајдат нови начини како да дадат поголема вредност на клиентите додека во исто време ги одржуваат старите активности.

 

Програма

Овој тренинг се спроведува како отворентренинг, за различни претприемачи, или доколку сакате само во вашата организацијата.

Теми кои се опфатени

Време

Отворениот тренинг одзема 1 цел ден од 10 до 18 часот.
Консалтинг сесијата варира во време од 4 до 16 часа.

 

Место

Отворениот тренинг се прави во нашата специјално наменета хотелска сала.

Корпоративниот тренинг се прави во договорена локација.

Консалтинг сесиите се прават во нашите канцеларии.

Изјави

„Тренингот ми помогна мене да ја разберам главната грешка кога го претставувам новиот иновативен продукт на пазарот. Исто ми помогна да направам стратегија за негово воспоставување.“ – Извршен директор во хемиска компанија, Бугарија

„Тренингот и обуката ми помогнаа да сфатам дека има и други можности за мојот продукт. Сега ќе започнам да го извозувам на целосно нов пазар.“ – Основач на иновативна компанија за производство на хемикалии, Бугарија

„Сега сум повеќе сигурен за мојата стратегија да извозувам надвор благодарение на трендовите кои ги дискутиравме на тренингот за Син океан“ – Основач на компанија за производство на медицинска хартија, Русија

Контактирајте не

    Your name(required)

    Your Email(required)

    Your message