Strategic-Planning1

Обука за стратегиско и тактичко планирање
со цел да се претворат идеите, личните и бизнис целите во реалност.

 

Дали вие:

 

Тогаш ова е за вас.

Индивидуална тренинг сесија со која ние ќе ви помогнеме да развиете, комуницирате и следите стратегиски и тактички планови како и да имплементирате позитивен и употреблив мониторинг систем.

Резултат

Лидер кој знае што е стратегиско и тактичко планирање, може да започне да го пишува, да го комуницира и да го следи неговото имплементирање.

 

Програма

Тренингот се прави индивидуално.

Теми кои се покриени

 

Време

Тренинг сесијата варира во време од 4 до 16 часа.

 

 

Место

Тренинг сесија се прави во нашите канцеларии.

 

Изјави

„Многу систематични и практично ориентирани информации, претставени на разбирлив и интересен начин. Причини, последици и начини како да се реши или поправи ситуацијата“. – Партнер во консултантска компанија.

„Многу вредни информации чија што примена ќе направи полесно да се решат проблемите и бариерите во нашата компанија“ – Главен извршен директор на Интернационална Текстилна компанија

„Многу вредни информации чија што примена ќе направи полесно да се решат проблемите и бариерите во нашата компанија“ – Главен извршен директор на Интернационална Текстилна компанија.

„Семинарот беше екстремно позитивен и корисен во поглед на менаџирање на моите подредени, менаџирање на бизнисот и разбирање на личностата пред мене ( клиент, колега, сопруг ) “ – Менаџер за финансиска контрола во Building promotors.

 

Контактирајте не

    Your name(required)

    Your Email(required)

    Your message